Sertifikatai

Statybos produktų direktyva

Statybos produktų direktyvoje nustatytos suderintos statybos produktų pateikimo į ES vidaus rinką sąlygos. Statybos produktai, kuriems galioja šios suderintos techninės specifikacijos, gali būti pateikti rinkai, tik jeigu gamintojas pateikia produkto eksploatacinių savybių deklaraciją ir jos pagrindu atliko CE ženklinimą.

Spynų ir apkaustų produktų srityje CE ženklinimas ir atsekamumas būtinas produktams, kurie panaudojami  gelbėjimo ir evakuacijos srityse, bei produktams, kuriems keliami priešgaisriniai reikalavimai.