Sertifikatai

Statybos produktų direktyva

Statybos produktų direktyvoje nustatytos pateikimo į ES vidaus rinką sąlygos. Statybos produktai, kuriems galioja šios suderintos techninės specifikacijos, gali būti tiekiami rinkai, tik jeigu gamintojas pateikia produkto eksploatacinių savybių deklaraciją ir jos pagrindu atlieka CE ženklinimą.

Spynų ir apkaustų produktų srityje CE ženklinimas ir atsekamumas būtinas produktams, kurie naudojami gelbėjimo ir evakuacijos srityse bei produktams, kuriems keliami priešgaisriniai reikalavimai.

Sertifikatai

Assa Abloy

Atsisiųsti

BMH Beyer & Müller

Atsisiųsti

Dorma

Atsisiųsti

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Atsisiųsti

BMH Beyer & Müller

Atsisiųsti

Gutmann

Atsisiųsti

Dr. Hahn

Atsisiųsti

Simonswerk

Atsisiųsti